لیگ دسته سه – گروه E

 

تیم

بازیها

برد

مساوی

باخت

گل زده

گل خورده

تفاضل گل

امتیاز

۱

مس نوین کرمان

۷

۴

۲

۱

۱۰

۴

۶

۱۴

۲

آرمان صدرا شیراز

 

۶

۳

۲

۱

۱۱

۳

۸

۱۱

۳

شهرداری بم

۵

۳

۲

۰

۸

۳

۵

۱۱

۴

صفاهان اصفهان

۶

۳

۲

۱

۸

۳

۵

۱۱

۵

جهاد نصر سیرجان

۵

۳

۱

۱

۱۱

۵

۶

۱۰

۶

ستارگان بستانو بندرعباس

۵

۳

۱

۱

۶

۳

۳

۱۰

۷

قرمزپوش کیش

۶

۳

۰

۳

۱۲

۵

۷

۹

۸

خانه هنر مندان آران بیدگل

۵

۲

۱

۲

۵

۴

۱

۷

۹

پارسه شیراز

۶

۲

۱

۳

۴

۶

۲-

۷

۱۰

فجر رفسنجان

۶

۲

۱

۳

۸

۱۱

۳-

۷

۱۱

بستنی اعتمادیان قاین

۶

۱

۱

۴

۴

۱۴

۱۰-

۴

۱۲

انصار بهاباد

۶

۰

۱

۵

۱

۱۲

۱۱-

۱

۱۳

تندر نیک شهد

۵

۰

۱

۴

۱

۱۳

۱۲-

۱

#